සියලු ප්රවර්ග

කේකේ මොඩියුලය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>රේඛීය ක්‍රියාකරු>කේකේ මොඩියුලය

විස්තර

● පුනරාවර්තන නිරවද්‍යතාවය ±0.005

● සමාන්තර නිරවද්‍යතාවය 0.010

● බෝල ඉස්කුරුප්පු ධාවක වර්ගය ,බෝල ඉස්කුරුප්පු 0802

● නම්‍යශීලී දිග, තොග තබා ගැනීමට පහසුය

● සංයුක්ත නිර්මාණය

● විවිධ සර්වෝ මෝටරයක් ​​සමඟ ගැලපේ

පරීක්ෂණයක්
පුළුල් කරන්න

ඔබ වෙනුවෙන් සේවාව!