සියලු ප්රවර්ග

කේකේ මොඩියුලය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>රේඛීය ක්‍රියාකරු>කේකේ මොඩියුලය

විස්තර

● පුනරාවර්තන නිරවද්‍යතාවය ±0.005

● සමාන්තර නිරවද්‍යතාවය 0.010~0.015

● බෝල ඉස්කුරුප්පු ධාවක වර්ගය, බෝල ඉස්කුරුප්පු 1205 සහ 1210

● උපරිම පහර දිග 600mm දක්වා

● විවිධ සර්වෝ මෝටරයක් ​​සමඟ ගැලපේ

පරීක්ෂණයක්
පුළුල් කරන්න

ඔබ වෙනුවෙන් සේවාව!