සියලු ප්රවර්ග

කේකේ මොඩියුලය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>රේඛීය ක්‍රියාකරු>කේකේ මොඩියුලය

විස්තර

● පුනරාවර්තන නිරවද්‍යතාවය ±0.005

● සමාන්තර නිරවද්‍යතාවය 0.015~0.030

● බෝල ඉස්කුරුප්පු ධාවක වර්ගය, බෝල ඉස්කුරුප්පු 1510 සහ 1520

● ආඝාත දිග 340 සිට 940mm දක්වා

● මිට්සුබිෂි, පැනසොනික් සර්වෝ මෝටරය සමඟ ගැලපේ

පරීක්ෂණයක්
පුළුල් කරන්න

ඔබ වෙනුවෙන් සේවාව!