සියලු ප්රවර්ග

පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්

රේඛීය මාර්ගෝපදේශ වල නිරවද්‍යතාවය වෙන්කර හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

වේලාව: 2021-06-17 පහර: 249

රේඛීය මාර්ගෝපදේශවල නිරවද්‍යතාවය පැති කිහිපයකින් බෙදිය හැකිය: ඇවිදීමේ සමාන්තරකරණය, උස යුගල වෙනස සහ පළල යුගල වශයෙන් වෙනස.

ඇවිදීමේ සමාන්තරකරණය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ස්ලයිඩරය මාර්ගෝපදේශක දුම්රියේ සම්පූර්ණ දිග දිගේ දිවෙන පරිදි මාර්ගෝපදේශක රේල් සමුද්දේශ පෘෂ්ඨය මත බෝල්ට් සමඟ සවි කර ඇති විට ස්ලයිඩරය සහ මාර්ගෝපදේශක රේල් පීල්ලේ සමුද්දේශ පෘෂ්ඨය අතර ඇති සමාන්තර දෝෂයයි.

උසෙහි යුගල අන්‍යෝන්‍ය වෙනස යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එකම තලයක ඒකාබද්ධ වූ එක් එක් ස්ලයිඩරයේ උස මානයෙහි උපරිම අගය සහ අවම අගය අතර වෙනසයි.

පළල යුගල වශයෙන් වෙනස යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ තනි රේල් පීල්ලක සවි කර ඇති එක් එක් ස්ලයිඩරය සහ දුම්රියේ යොමු පෘෂ්ඨය අතර උපරිම සහ අවම පළල මානයන් අතර වෙනසයි.

රේඛීය මාර්ගෝපදේශයේ නිරවද්‍යතා දත්ත දර්ශක කිහිපයක සංඛ්‍යාත්මක අගයන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය: උස H හි ප්‍රමාණය සඳහා ඉවසීමක් ඇත, උස H යුගලය එකිනෙකට වෙනස් වේ, පළල W හි ප්‍රමාණයේ ඉවසීම වෙනස් වේ, සහ පළල W යුගලය එකිනෙකට වෙනස් වේ; ස්ලයිඩරය මත ස්ලයිඩ රේල් වල පහළ පෘෂ්ඨයට පෘෂ්ඨයේ ධාවන සමාන්තරතාවය, ස්ලයිඩරයේ පැති පෘෂ්ඨයේ පැති මතුපිටට දිවෙන සමාන්තරතාවය සහ මාර්ගෝපදේශ දුම්රිය දිගෙහි රේඛීය නිරවද්යතාව.


පෙර: රේඛීය මාර්ගෝපදේශයේ යෙදුම කුමක්ද?

ඊළඟට: ස්ටෙපර් මෝටරයේ යෙදුම කුමක්ද

පුළුල් කරන්න

ඔබ වෙනුවෙන් සේවාව!