Të gjitha kategoritë

Lajme

home>Lajme

Si funksionon vida e topit?

Koha: 2021-08-18 Goditjet: 143

    Metoda e punës së një vidhos me top është e ngjashme me atë të një vidhosje tradicionale, por avantazhi i rëndësishëm i përdorimit të një vidhosje me top është se përdor një kushinetë topi që funksionon në një kanal spirale për të transferuar ngarkesën. Në aplikimet me saktësi të lartë, zakonisht është e nevojshme të konvertohet lëvizja rrotulluese e motorit në lëvizjen lineare të ngarkesës. Një mënyrë për ta arritur këtë është përdorimi i një vidë me top.

 WPS - 修改 尺寸

 

    Kushineta e topit në vidën e topit rrotullohet në mënyrë të ngjashme përgjatë trasesë deri te kushineti i topit në pistën standarde rrotulluese të topit, duke eliminuar kështu fërkimin rrëshqitës të lidhur me vidën. Kushinetat e topit qarkullojnë vazhdimisht nëpër dado të topit për të shpërndarë ngarkesën dhe për të marrë lubrifikimin gjatë rrugës. Për shkak të përdorimit të kushinetave të topit rrotullues në vidën e topit, fërkimi i brendshëm është shumë i ulët, që do të thotë se vidhosja e topit mund të sigurojë një nivel të lartë efikasiteti dhe saktësie pozicionimi edhe nën çift rrotullues të lartë dhe ngarkesa të forcës.

 

    Vidhat me top mund të jenë pajisje shumë komplekse dhe me precizion të lartë, që do të thotë se ato ndonjëherë janë pak më të shtrenjta në krahasim me vidhat tipike. Kjo për shkak se prodhimi i tyre kërkon teknika komplekse të përpunimit dhe montimit. Megjithatë, nëse aplikacioni juaj kërkon një vidë me top, performanca më e lartë zakonisht tejkalon koston.


Paraprakisht: Si zgjidhni një udhëzues linear?

Tjetra: Cili është parimi i funksionimit të një motori stepper?

Shpalos

SHICERBIMI P YR JU!