Të gjitha kategoritë

Lajme

home>Lajme

Si të dalloni saktësinë e udhëzuesve linearë?

Koha: 2021-06-17 Goditjet: 218

Saktësia e udhërrëfyesve linearë mund të ndahet nga disa aspekte: paralelizmi i ecjes, diferenca në dyshe e lartësisë dhe diferenca dyshe e gjerësisë.

Paralelizmi në ecje i referohet gabimit të paralelizmit midis rrëshqitësit dhe sipërfaqes së referencës së hekurudhës udhëzuese kur shina udhëzuese është e fiksuar në sipërfaqen e referencës me bulona në mënyrë që rrëshqitësi të kalojë përgjatë gjithë gjatësisë së shiritit udhëzues.

Diferenca e ndërsjellë e çiftuar në lartësi i referohet diferencës midis vlerës maksimale dhe vlerës minimale të dimensionit të lartësisë së secilit rrëshqitës të kombinuar në të njëjtin plan.

Dallimi çift në gjerësi i referohet ndryshimit midis dimensioneve të gjerësisë maksimale dhe minimale midis çdo rrëshqitësi të montuar në një shina të vetme dhe sipërfaqes referuese të hekurudhës.

Të dhënat e saktësisë së udhëzuesit linear dallohen nga vlerat numerike të disa treguesve: ekziston një tolerancë për madhësinë e lartësisë H, çifti i lartësisë H është i ndryshëm nga njëri-tjetri, toleranca e madhësisë së gjerësisë W është e ndryshme, dhe çifti i gjerësisë W është i ndryshëm nga njëri-tjetri; në rrëshqitës Paralelizmi i drejtimit të sipërfaqes me sipërfaqen e poshtme të shiritit të rrëshqitjes, paralelizmi i drejtimit të sipërfaqes anësore të rrëshqitësit me sipërfaqen anësore të shiritit të rrëshqitjes dhe saktësia lineare e gjatësisë së shiritit udhëzues.


Paraprakisht: Cili është aplikimi i udhëzuesit linear?

Tjetra: Cili është aplikimi i motorit stepper

Shpalos

SHICERBIMI P YR JU!