అన్ని వర్గాలు

న్యూస్

హోం>న్యూస్

లీనియర్ గైడ్‌ల ఖచ్చితత్వాన్ని ఎలా గుర్తించాలి?

సమయం: 2021-06-17 హిట్స్: 291

లీనియర్ గైడ్‌ల యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని అనేక అంశాల నుండి విభజించవచ్చు: నడక యొక్క సమాంతరత, ఎత్తు యొక్క జతల వ్యత్యాసం మరియు వెడల్పు యొక్క జత వైపు వ్యత్యాసం.

నడక సమాంతరత అనేది స్లయిడర్ మరియు గైడ్ రైలు యొక్క రిఫరెన్స్ ఉపరితలం మధ్య సమాంతర దోషాన్ని సూచిస్తుంది, గైడ్ రైలును సూచన ఉపరితలంపై బోల్ట్‌లతో అమర్చినప్పుడు స్లయిడర్ గైడ్ రైలు యొక్క పూర్తి పొడవులో నడుస్తుంది.

ఎత్తులో జత చేయబడిన పరస్పర వ్యత్యాసం ఒకే విమానంలో కలిపిన ప్రతి స్లయిడర్ యొక్క ఎత్తు పరిమాణం యొక్క గరిష్ట విలువ మరియు కనిష్ట విలువ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది.

వెడల్పులో జతవైపు వ్యత్యాసం ఒకే రైలుపై అమర్చబడిన ప్రతి స్లయిడర్ మరియు రైలు యొక్క సూచన ఉపరితలం మధ్య గరిష్ట మరియు కనిష్ట వెడల్పు కొలతల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది.

లీనియర్ గైడ్ యొక్క ఖచ్చితత్వ డేటా అనేక సూచికల సంఖ్యా విలువల నుండి వేరు చేయబడుతుంది: ఎత్తు H యొక్క పరిమాణానికి సహనం ఉంది, ఎత్తు H ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటుంది, వెడల్పు W యొక్క పరిమాణ సహనం భిన్నంగా ఉంటుంది, మరియు వెడల్పు W యొక్క జత ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటుంది; స్లయిడర్‌లో స్లయిడ్ రైలు యొక్క దిగువ ఉపరితలం వరకు ఉపరితలం యొక్క నడుస్తున్న సమాంతరత, స్లయిడ్ రైలు యొక్క ప్రక్క ఉపరితలం వరకు స్లయిడర్ యొక్క ప్రక్క ఉపరితలం యొక్క నడుస్తున్న సమాంతరత మరియు గైడ్ రైలు పొడవు యొక్క సరళ ఖచ్చితత్వం.


మునుపటి: లీనియర్ గైడ్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏమిటి?

తదుపరి: స్టెప్పర్ మోటార్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏమిటి?

విస్తరణ

మీ కోసం సేవ!